หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อแสดงความคิดเห็น

ข้อมูลด้านการค้าชายแดนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด มีความยินดีและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์นี้

ขอเรียนว่า หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีข้อมูลการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดนที่เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และมีความประสงค์จะเผยแพร่ เพื่อเอกสารอ้างอิงสำหรับท่านที่สนใจ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ขอความกรุณาส่งข้อความมาได้ที่ e-mail: jpp_9999@yahoo.co.th เพื่อจะได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้

ขอขอบคุณ.....

jpp.

 

 

ชื่อ: shompoonuch unseree วันที่: 14-11-2555 หมายเลขไอพี: 10.0.214.xxx

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.