หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน RCEP
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน RCEP

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Region Complehensive Economic Partnership: RCEP)

ความสำคัญ: .ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) พร้อมด้วยคู่เจรจาทั้ง ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ได้ร่วมหารือ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ เมืองบาหลี ภายหลังจากที่ผู้นำอาเซียนพร้อมด้วยคู่เจรจาอีก ๖ ประเทศ ได้ประกาศการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (ASEAN Region Complehensive Economic Partnership: RCEP) ในการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งที่ประชุมคณะทำงานด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ได้หารือกันเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการเจรจา ทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากและจะใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการเจรจาต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.