หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประขุมระดับผู้นำ แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 8 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมาร์
ผลการประขุมระดับผู้นำ แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 8 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมาร์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ Emerald Hall, Mayanmar International Convention Center (MICC) ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสการประชุมระดับผู้นำสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมดังกล่าว มีผู้แทนผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีไทย ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม นายเอ็ม ฮัตตา รายาซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจ ในฐานะผู้แทนพเศษของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และ ดาโต๊ะ ซรี มุสตาฟา โมฮัมหมัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรม ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พร้อมกันนี นายสตีเฟน กรอฟ รองประธานธนารพัฒนาเอเซีย (ADB) และนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

28-06-2557

หัวข้อประกาศ/คำสั่ง/หนังสือราชการ

28-01-2557 -
28-01-2557 -
07-01-2557 -
21-11-2556 -
15-11-2556 -
16-10-2556 -
11-10-2556 -
26-08-2556 -
15-05-2556 -
19-04-2556 -
18-04-2556 -
01-04-2556 -
04-03-2556 -
26-02-2556 -
07-01-2556 -

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
- 01-09-2557

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ดังนี้

สรุปผลโครงการสัมมนา NSEC
- 01-08-2557   

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลโครงการสัมมนา NSEC เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 57 ณ จ.นครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว

การประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- 30-07-2557   

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งจัดประชุมให้ห้วงเวลาที่สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

รายงานผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT
- 19-07-2557   

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม
- 07-07-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสระแก้ว
- 23-06-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสระแก้ว วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องเทียนทอง 1 โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสตูล
- 17-06-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสตูล วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
- 17-06-2557   

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และจังหวัดศรีสะเกษ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ NSEC
- 29-05-2557   

โครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2557ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ห้องเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดน ภายใต้ประชาคมอาเซียน (อ.แม่สอด จ.ตาก)
- 22-05-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.